На Ваше внимание предлагаме налични резервни части за двигател ПЕРКИНС/PERKINS. Производител: „Петар Драпшин - Petar Drapšin"АД, Младеновац, Сърбия.

Може да ви доставим части за камиони и автобуси.

Моля, разгледайте нашето предложение.

1.     Риза, Бутало, Сегменти, Бутален Болт – Ф98,48мм – 30 к-та за двигател ПЕРКИНС/PERKINS

Цена: 76. 00 лева        ПРОДАДЕНИ !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Риза, Бутало, Бутален Болт – Ф91,48мм – 30 к-та за двигател ПЕРКИНС/PERKINS

Цена: 57 лева.     

   

Посочените цени са без ДДС.

4002 Plovdiv, Bulgaria.                                                                    GSM: +359 898 528 828

E-mail: alex_lysenko2000@mail.ru                                               tel/fax: +359 32 644 878 

                                                             www.shandor.info